Bumoto

Ang ganitong panaginip ay nagpapahiwatig na kakailanganin mong gawin ang iyong sarili para sa ilang pabor o kailangan mong gumawa ng mahahalagang desisyon para sa ilang mahahalagang kaganapan.