Mga Clog

Ipinapahiwatig nito na ang iyong sitwasyon ay hindi maiinggit. Magpapataw ka ng ilang mga sakripisyo bago maghanap ng angkop na katatagan para sa iyong negosyo.