Abdomen

Kung sa panaginip, ang tiyan ng nangangarap ay mataba, kung gayon ito ay karaniwang nangangahulugang pag-asa ng kayamanan, parangal o propesyonal na tagumpay. Sa kabaligtaran, kung sa isang panaginip, ang tiyan ng nangangarap ay nagpapabagal, kung gayon ang naturang panaginip halos palaging palaging simbolo ng kahirapan.