Mga lolo at lola

Ang pangangarap sa iyong mga lola ay nangangahulugan na mayroon kang mga takot at pag-aalinlangan at sa kadahilanang iyon, humihingi ka ng ilang payo upang matulungan kang malutas ang mga komplikadong problema na nakakaabala sa iyo.