Babala

Kung ang babala ay natanggap at isinasaalang-alang, nangangahulugan ito ng kaunlaran at kaligayahan sa negosyo. Kung ang babala ay ibinigay ng nangangarap sa ibang tao, nangangahulugang pagmamalaki. Kung nakakita ka ng ibang tao sa panaginip na nagbabala sa ibang tao, nangangahulugan ito ng kahihiyan.