Ambulansya

Ang ambulansya ay kumakatawan sa pag-iingat. Ang panaginip na ito ay maaaring magpahiwatig ng posibilidad ng isang marahas na kamatayan.