Pambahay

Ang pangangarap ng mga paputok ay isang babala na nangangahulugang hindi ka dapat mag-aksaya ng oras sa mga walang kwentong talakayan na maaaring magdulot ng malubhang problema.