Tapang

Ito ay isang panaginip na naghuhula ng magagandang bagay. Sa pangkalahatan, ang pangarap na ito ay nagpapahiwatig na ang mga proyekto ay binuo sa isang mahusay na paraan.