Kulungan

Ang walang laman na hawla ay nangangahulugang malakas na mga emosyonal na karamdaman, malakas na panlabas na presyur na pupunan ka ng takot at bewilderment. Ang pangarap ng isang hawla na may mga ibon sa loob ay nangangahulugan na lalabas ka sa ilang mga pangako, titik o hindi magandang pagbabayad, labis na utang.