Pag-aayuno

Ang panaginip ng pangarap na pag-aayuno ay halos palaging isang tagapagpahiwatig ng walang batayang takot na dapat mong ihinto ang pagkabalisa.