Asul

Ang pangangarap ng asul na panaginip ay isang babala laban sa maling pag-asa na hindi hahantong sa iyo kahit saan. Dapat mong suriin ang iyong kapaligiran at malaman kung sino ang.