Laruan

Ang pagmamay-ari, pagbili o paglalaro ng isang laruan ay tanda ng kakatwang pagmamahal.