Pag-tap sa lupa

Nagpapahiwatig ng hindi inaasahang pera, kasaganaan at kaligayahan.