Mga utang

Ang pangangarap na magkaroon ng isang malaking utang, ay nagpapahiwatig ng isang pagsisi sa sarili sa pagiging mali o kumikilos nang hindi naaangkop, na magdudulot ng masamang resulta.