Pagtapon

Upang mangarap na ikaw ay nasa pagkatapon ay sumisimbolo sa iyong pagkabigo sa paglutas ng iyong mga problema. Kapag pinangarap ng isang babae na siya ay pinatapon, ipinapahiwatig na kailangan niyang maglakbay sa hinaharap, kahit na laban sa kanyang kalooban, upang malutas ang isang problema na nakakaapekto sa kanya.