Lumutang

Upang mangarap na lumulutang ka sa malinis na tubig ay isang palatandaan na mas mahusay mong malampasan ang iyong kasalukuyang mga problema. Upang mangarap na lumulutang ka sa marumi o maputik na tubig ay nagpapahiwatig na lalala ang iyong mga problema.