Garantiya

Upang mangarap na ang isang tao ay nagbibigay ng isang garantiya para sa isang bagay na nagmumungkahi na malapit ka nang magsimula ng ilang mga negosasyon na magdadala sa iyo ng kita, maging isang bagong trabaho, negosyo o para sa anumang iba pang kadahilanan. Upang mangarap na bibigyan ka ng isang garantiya sa ibang tao ay nagmumungkahi na mas gusto mo ang isang tao sa iba pa, at sa wakas ang sitwasyong ito ay maaaring makaapekto sa iyo.