Strip

Ang puting strip ay nangangahulugang maikling paglalakbay na magbibigay sa iyo ng mahusay na kasiyahan. Ang pulang strip ay nangangahulugang pagdurusa.