Makinarya

Ang mangarap tungkol sa anumang uri ng makinarya ay nagmumungkahi na naghahanap ka ng mas maraming mga responsibilidad sa iyong trabaho o upang tanggapin ang iyong mga inisyatibo sa negosyo o anumang iba pang mga bagay na pinagtatrabahuhan mo, kung saan makakakuha ka ng malaking kita. Ang mangarap tungkol sa isang luma at hindi nagamit na makinarya ay karaniwang isang anunsyo ng pagkabigo at iminumungkahi na makatagpo ka ng mga malubhang hadlang para matanggap ang iyong mga inisyatibo, kung ano ang maaaring maging sanhi ng pagkabigo mo.