Nun

Kapag pinangarap ng isang babae na siya ay naging isang madre o na siya ay nabubuhay tulad ng isang madre, ipinapahiwatig nito na siya ay gumagamit ng isang mapaglaban na saloobin, marahil ng paghihimagsik na bunga ng pagpilit na gawin ang ilang mga gawa at gawain na hindi niya gusto. Kung ang isang babae ay nangangarap ng isang madre na nakangiti sa kanya at lumapit, ipinapahiwatig nito na may mga posibilidad na makamit ang kanyang mga layunin, sa bahagi dahil sa interbensyon ng mabuting kaibigan. Sa isang paraan, ang pangarap na ito ay nagpapahiwatig ng introversion, ibig sabihin, isang pagsisi sa iyong sariling budhi at pagnanais na mapalapit sa isang kataas-taasang pagkatao o higit na pwersa upang makatanggap ng tulong.