Bundok

Ang pangangarap sa pag-akyat ng isang bundok ay isang magandang panaginip, at ipinapahiwatig nito ang pagpapabuti sa sarili na may mga posibilidad ng tagumpay. Ngunit kung ang mapangarapin ay nabigo sa kanyang pagtatangka na umakyat sa bundok at bumagsak, ipinapahiwatig nito ang kabaligtaran. Kapag ang isang batang babae ay nangangarap na umakyat sa isang bundok na kasama ng isang kamag-anak na lalaki, ipinapahiwatig nito na siya ay maging biktima ng tsismis at paninirang-puri. Gayunpaman, kung mukhang pagod at tinatanggihan niya ang tulong ng lalaki o tulong ng ibang tao, ipinapahiwatig nito na sa totoong buhay ay aaksaya niya ang pagkakataon ng pagpapabuti ng sarili. Ang pangangarap sa pag-akyat ng isang bundok na natatakpan ng malago na halaman ay isang simbolo na mayroong pagpapabuti sa mga bagay na hinahawakan. Ngunit kung ang bundok ay masungit, nang walang anumang mga halaman, at ang mapangarapin ay hindi makarating sa rurok, pagkatapos ay ipinapahiwatig nito na ang nangangarap ay dapat na magsikap na makamit ang kanyang mga hangarin.