Mga Knots

Ang pagkakaroon ng isang pangarap tungkol sa mga buhol ng anumang uri sa anumang uri ng string o lubid ay maaaring nangangahulugang ang nangangarap ay may iba’t ibang uri ng mga pagkabahala (emosyonal, sosyal, pampulitika, negosyo), nang hindi nakakakita ng isang malinaw at mabilis na solusyon. Ang pangangarap ng paggawa ng mga buhol sa isang lubid ay nagmumungkahi na ang mapangarapin ay may sapat na enerhiya upang maisagawa ang anumang mga plano na nais ng mapangarapin, na makamit ang kaukulang tagumpay.