Cherub

Ang pangangarap tungkol sa isang kerub ay nangangahulugang ang mabuting hangarin at kilos ng personalidad ng nangangarap. Ang pangangarap ng mga kerubin, ay isang napakahusay na tanda, kumakatawan ito sa pag-ibig, espirituwal at personal na paglaki, karunungan at altruism. Nangangahulugan ito na ang mapangarapin ay nabubuhay ng mga espesyal na sandali na puno ng pag-ibig, walang pag-iimbot na mga gawa, na maaari lamang magdala ng mga positibong pagbabago.