Jaw

Ang pangangarap sa mga taong may malalaking panga ay nagpapahiwatig na magkakaroon ng hindi kasiya-siyang mga sitwasyon sa lipunan, sa mga kaibigan o pamilya. Ang pangangarap na mapapalibutan o malapit sa panga ng isang hayop ay palaging isang babala na magkakaroon ng hindi kanais-nais na sitwasyon, halimbawa, ang mga kalaban ay sasaktan ang mapangarapin.