Hari

Ang pangangarap na ikaw ay isang hari ay nagmumungkahi na nais mong magkaroon ng isang mataas na antas ng mga posisyon sa lugar na panlipunan, pang-ekonomiya, o pampulitika. Gayunpaman, nais mong ang lahat ng ito ay maging mga materyal na bagay, wala itong kaugnayan sa iyong espirituwal na aspeto. Sa ilang mga kaso, ang pangangarap na ikaw ay isang hari ay magkasingkahulugan ng egotism, samakatuwid ito ay maaaring tanda ng pagsisi sa sarili. Sa kasong ito ang karaniwang nangangarap ay karaniwang exhibitionist at walang kabuluhan, at nais na manindigan sa anumang pagtitipon o lugar na pinupuntahan niya. Sa mga matatandang tao, ang pangarap na ito ay nangangahulugan na ang mapangarapin ay mura at sakim, sa ilang mga kaso. Ang panaginip na sindakin ng isang hari ay nagmumungkahi na malapit na kang mahaharap sa ilang mga paghihirap bilang resulta ng mga pagkakamali na nagawa mo. Ang pangangarap sa paglalakbay sa tabi ng isang Hari ay nagpapahiwatig na tiyak na magtatagumpay ka sa iyong ginagawa. Kapag ang paglalakbay ay ginawa sa pamamagitan ng bangka, iminumungkahi na ang tagumpay ay magtatagal, o na sa lalong madaling panahon ay kumuha ka ng isang kaaya-aya na paglalakbay.