Cider

Ang cider, alak, at karamihan sa mga inuming nakalalasing ay may posibilidad na magkaroon ng mga karaniwang kahulugan sa mga panaginip. Ang pangangarap ng cider, alak o iba pang inuming nakalalasing ay nagmumungkahi na nagpaplano ka ng isang partido o nakikipagpulong sa mga kaibigan, na magbibigay sa iyo ng mga benepisyo. Pangarap na lasing ka dahil sa cider ay karaniwang isang senyas na pinangangasiwaan ang paparating na mga hindi pagkakaunawaan, pagbabago sa pamilya dahil sa negosyo. Maaari rin itong mangahulugan ng mga panlalait, hindi pagkakasundo, at isang posibleng sakit.