Sopa

Ang pangangarap sa sarili na nakapahinga sa isang sopa ay karaniwang tanda ng maling pag-asa na hindi matutupad, kahit gaano ka sinusubukan. Kung mayroon kang mga anak, binabalaan ng pangarap na ang edukasyon na ibinigay nila ay hindi ang pinakamahusay at hinuhulaan ang kahihiyan dahil sa kanilang masamang pag-uugali.