Mga Selyo

Ang pangangarap ng mga selyong postal ay sumisimbolo na ang buhay ng nangangarap ay pinamamahalaan sa pamamagitan ng kaayusan, disiplina at sistema, kung kaya’t nakakamit niya ang tagumpay sa kanyang mga pagsusumikap. Ang pangangarap sa iyong sarili gamit ang bayad na mga selyo ng postal ay nagpapahiwatig na sinusubukan mong gumawa ng pandaraya. Ang pangangarap sa iyong sarili na tumatanggap ng mga selyo ng postal ay nagpapahiwatig na malapit ka na makakatanggap ng kayamanan o pagbati na magpapabuti sa iyong buhay.