Tubig

Ang pangangarap ng isang tub na puno ng tubig ay nagpapahayag ng kasiyahan, kagalakan at magandang kapalaran. Ngunit kung ang batya ay walang laman, pagkatapos ito ay nangangahulugang kabaligtaran. Ang pangangarap ng isang pula, maruming lumang tub ay nagpahayag ng mga parusa at kahirapan sa pamilya.