Sunshade

Kung nangangarap ka tungkol sa isang sikat ng araw, pagkatapos ay ipinapahiwatig nito na ang problema na nagdudulot ng kalungkutan para sa iyo at ang mga pagkabahala na nagpapahirap sa iyo ay magtatapos sa lalong madaling panahon.