Korte

Ang pangarap tungkol sa isang korte ay hinuhulaan ang paparating na mga problema at paglahok sa mga problema sa pamilya na dapat malutas sa pamamagitan ng pagpunta sa mga awtorisadong tao, kaya maaari kaming maging nakatuon upang malutas ang mga ito sa pamamagitan ng mga paghuhusga, na maaaring hindi palaging kanais-nais.