Melon

Ang pagbili ng melon ay nagpapahiwatig ng kasaganaan sa ekonomiya. Ang magbenta ng mga melon ay palatandaan na ang kasiyahan ay dumadaan. Ang pagkain sa kanila ay nangangahulugang galit at inis.