Natutulog

Ang mangarap tungkol sa isang malambot ay isang tanda ng kaligayahan at pagmamahal, matapat at malalim na damdamin sa minamahal. Ito ay isang malinaw na simbolo ng tapat at totoong pag-ibig.