Sugo

Ang pagsisinungaling, tsismis at bulong na maglagay sa iyo sa isang napakahirap na sitwasyon.