Tagagawa

Kung ikaw ang usurero, ito ay karaniwang nangangahulugang kabiguan at pagkawasak. Sa kabilang banda, kung ikaw ang nangangailangan ng usurero, isa rin itong masamang tanda at isang babala na handang dumaan sa isang hindi kanais-nais na sitwasyon na magiging sanhi ng kahihiyan.