Boses

Kung nangangarap kang marinig ang isang tinig, kung gayon ang gayong panaginip ay nagpapahiwatig na ang balita, alinman sa mabuti o masama, ay tatanggapin sa lalong madaling panahon. Kapag nangangarap ka na nagkakaroon ka ng isang makapal o hindi kasiya-siyang boses, pagkatapos ay ipinapakita na ang mga bagay na propesyonal o emosyonal ay hindi magiging maayos, marahil dahil sa kapabayaan o masamang pananampalataya mula sa mga nakapaligid sa iyo (kasamahan, empleyado, kaibigan, o mga miyembro ng pamilya) ). Sa kaso ng mga mahilig, ang parehong panaginip ay tumuturo sa mga walang saysay na argumento na nagmula sa mga simpleng pagkakaiba-iba ng mga opinyon. Kapag naririnig mo ang isang kaaya-ayang tinig na hinahawakan ang tainga, kung gayon ito ay isang tapat na anunsyo na makakatanggap ka ng isang pagbisita na pupunan ang iyong puso ng kagalakan at kaligayahan.