Stilts

Kung nangangarap ka tungkol sa mga stilts, ito ay isang babala at isang paanyaya na mag-ingat sa iyong mga aksyon at sa iyong sariling pag-uugali lalo na, kung hindi mo nais na magkaroon ng mga malubhang pagkakamali na maaaring magdulot ng hindi inaasahang bunga.