Shoemaker

Kapag pinangarap ng mapangarapin na gumagawa siya o nag-aayos ng sapatos, hangga’t ang trabaho ng nangangarap ay hindi pagbubuhos, kung gayon ito ay karaniwang isang palatandaan at isang babala ng pagtataksil mula sa isang taong pinagkakatiwalaan niya.