Abogado

Nakakakita o nangangarap na ikaw ay isang abogado, ay kumakatawan sa katotohanan na makakakuha ka ng tulong kung hihilingin mo ito. Kailangan mong ilayo ang iyong pagmamataas at humingi ng tulong kung kailangan mo ito.