Scorpion

Ang panaginip ng isang alakdan ay nangangahulugang dapat kang maging maingat sa mga taong nakapaligid sa iyo. Hindi ka dapat magtiwala sa iyong mga problema sa mga maaaring magalak sa kung ano ang nangyayari at tsismis nang naaayon.