Pagpatay

Ang pangangarap tungkol sa mga pagpatay ay nangangahulugan na sa lalong madaling panahon mapipilitan kang maglakbay. Ikaw ay maiuugnay sa problema at ilang iba pang kahirapan. Ang pangarap na nakagawa ka ng pagpatay ay nagpapahiwatig na dapat mong tapusin ang isang dating ugali at sa iyong mga naunang paraan ng pag-iisip. Ito rin ay maaaring mangahulugan ng pagtatapos sa isang kalakip. Bilang kahalili, maaari kang magkaroon ng ilang repressed na pagsalakay o galit. Ang pangarap na nasaksihan mo ang isang pagpatay ay nagpapahiwatig ng matinding galit sa isang tao. Isaalang-alang kung paano ang biktima ay kumakatawan sa mga aspeto ng kanyang sarili na nais mong sirain o alisin. Ang pangarap na ikaw ay pinapatay ay nagmumungkahi na nahihiwalay ka sa ilang mahahalaga at makabuluhang relasyon at sinusubukan mong idiskonekta ang iyong sarili sa iyong mga emosyon. Kinakatawan din nito ang iyong hindi pangkaraniwang mga talento. Tandaan din na ang mga pangarap na pagpatay na ito ay madalas na nangyayari sa mga panahon ng pagkalungkot.