Bowling

Kung nangangarap ka na naglalaro ka ng bowling, kung gayon ito ay isang palatandaan na maaari kang magkaroon ng isang mapait na pakikibaka upang makuha ang iyong nais. Kung ang mga bola ay bumagsak, ito ay senyales na mayroon kang mga kalungkutan at kasawian at dapat na harapin mo sila ngayon at sumulong.