Panti

Ang nakikita o paggamit ng panti sa isang panaginip ay kumakatawan sa mga babaeng saloobin at damdamin. Sinasalamin nito ang isang babaeng pananaw. Pangarap kung saan mo hinubad ang iyong panti ay sumisimbolo sa iyong mga ideya tungkol sa sekswalidad. Maaari ring ipahiwatig nito ang pangangailangan upang makarating sa ilalim ng mga bagay. Marahil ay nais mong maghanap ng paraan sa ilang sitwasyon.