Braso

Ang pangangarap ng isang braso, kung ito ay malakas at kalamnan, ay nagpapahiwatig na kailangan mong magsikap. Kung mahina ito at walang kabuluhan, ipinapahiwatig nito na magkakaroon ka ng mga paghihirap sa ekonomiya at makaramdam ng kalungkutan. Ang braso ng amputee ay nagpapahiwatig na mayroon kang mga pagkalugi o sakit. Kung namamaga ang braso, tanda ito ng kayamanan at kapalaran. Kung mabalahibo ito, nangangahulugang mga problema at kahirapan.