Pangkukulam

Ang pangangarap ng pangkukulam ay nagmumungkahi na ang isang bagay o isang tao ay nagmamanipula sa iyo at sa iyong kapaligiran.