Waterfall

Makita ang isang talon sa isang panaginip na sumisimbolo sa mga emosyon na nakapaloob at negatibong damdamin. Ang pangarap ay maaari ring kumatawan sa iyong mga hangarin at kagustuhan. Kung ang talon ay maliwanag, malinis, ang kristal ay kumakatawan sa pag-update at pagbawi ng lakas. Upang mangarap na nasa ilalim ka ng talon ay nagpapakita na nakakaramdam ka ng labis na emosyon.