Parusa

Ang pangangarap na pinarusahan ka ay nangangahulugang pagkakasala o kahihiyan sa iyong mga aksyon. Dapat mong malaman na magsisi. Ang pangangarap na parusahan mo ang isang tao ay nangangahulugang nakatagong sama ng loob sa taong iyon. Sa kabilang banda, maaari itong kumatawan sa mga aspeto ng iyong sariling pagkatao na kinatakutan mo.