Pagsasalita

Ang panaginip kung saan bibigyan ka ng isang pagsasalita ay nangangahulugang kailangan mong ipakita ang iyong mukha para sa isang tao, o na ang iyong mga kagustuhan ay hindi maisasakatuparan. Ang pakikinig sa isang talumpati ay nangangahulugan na bago sabihin ang isang bagay na dapat mong sumasalamin.