Mga Selyo

Nakakakita ng mga selyo sa panaginip ay kumakatawan sa pangangailangan para sa pakikipag-usap sa buong mundo. Sa kabilang banda, maaari itong isaad na kailangan mong magpakita ng higit pang lakas at pampatibay-loob. Ang nakakakita ng isang koleksyon ng mga selyo sa isang panaginip ay nangangahulugang pag-aalala tungkol sa pera at seguridad.