Balita

Ang pagtanggap ng mabuting balita ay isang tanda ng mabilis na kaligayahan. Ang masamang balita ay nagpapahiwatig ng sakit, walang pag-asa, kalungkutan at kaguluhan.